Manifestatie Leefbaarheid

Wanneer: woensdag 16 januari 2019,  12.30 – 17.00 uur
Waar: Hotel Van der Valk Middelburg

Zeeland is een gebied waar leefbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen om aandacht vragen. Krimp, ontgroening en vergrijzing zetten de leefbaarheid steeds meer onder druk. Om Zeeland ook in de toekomst leefbaar te houden, moeten we nieuwe wegen bewandelen en nog meer samenwerken. Net als vorig jaar organiseert de provincie Zeeland daarom een manifestatie leefbaarheid. Inspireren, kennis delen en elkaar ontmoeten staan deze middag centraal.

Het thema van de middag is: Bereikbaarheid in Zeeland: de toekomst is al begonnen

Het reguliere OV piept en kraakt in Zeeland. Traditionele buslijnen voldoen nog maar ten dele. Zeeland is toe aan nieuwe vormen van mobiliteit. En die zijn er ook!  De tijd is rijp om vervoer anders te organiseren. Maar hoe doe je dat? Wat kunnen we leren van elkaar? En wat kunnen we verwachten van de toekomst? 

Programma

12.30 Inloop
13.00 Aanvang programma:

  • Welkomstwoord door gedeputeerde Harry van der Maas
  • Lancering MAEX
  • Wake-up call door Maarten Steinbuch en discussie met de zaal
  • Pauze
  • Workshops en inspiratieplein
  • Pauze
  • Afsluiting door cabaretiére Nina de la Croix
  • Uitreiking MAEX Impuls

16.30 Netwerkborrel

Lancering MAEX Zeeland

Tijdens de manifestatie wordt MAEX Zeeland gelanceerd, MAEX Zeeland is een online platform waarop maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen laten zien we ze zijn, wat ze doen en wat ze nodig hebben op het gebied van geld, materiaal, handjes of advies. Fondsen en andere partijen kunnen via MAEX Zeeland hun diensten aanbieden. Het digitale podium is daarmee een marktplaats voor sociale initiatieven. Aan het einde van de manifestatie reikt Jules van Leijden namens Rabobank Walcheren/Noord-Beveland een Impuls uit aan een veelbelovend bereikbaarheidsinitiatief. Maak vóór 11 januari een profiel aan op MAEX Zeeland en maak kans op deze Impuls! Nu al meer weten? Of wilt u uw eigen maatschappelijke initiatief aanmelden? Kijk dan op www.maex.nl/zeeland.

AANMELDEN