Samobiel

Het doel van Samobiel is om lege autostoelen op te vullen door dorpsbewoners een carpool platform te bieden. Het idee is over komen waaien uit Zweden, waar een soortgelijk platform succesvol is op het dunbevolkte platteland.

Hoe werkt het?

Alleen leden krijgen toegang tot het platform en kunnen ritten aanbieden of aanvragen. Een lokale beheerder laat alleen bekenden toe op het platform waardoor een vertrouwde omgeving ontstaat. Als een vrager en aanbieder dezelfde rit gaan maken worden ze met elkaar in contact gebracht om te bevestigen en details af te spreken. Via SMS word je gewaarchuwd dat een match gevonden is.

Samobiel is nu in een aantal dorpen beschikbaar, en het initiatief wordt meestal genomen door dorpsraden. Eén van de dorpen waar Samobiel beschikbaar is, is Zaamslag (Zeeuws Vlaanderen). Bij de start is veel gecommuniceerd in lokale kranten en websites, via de dorpsraad en mailings.

Hoe loopt het nu?

Momenteel zijn er in Zaamslag 20 actieve gebruikers. De eerste ervaringen leren dat ritten wel worden aangeboden, maar nog beperkt worden gevraagd. Volgens Ilse Bink van Samobiel zijn hier twee redenen voor: “Ten eerste heb je een bepaalde kritieke massa nodig om ervoor te zorgen dat er een match te vinden is tussen vraag en aanbod. Dat lijkt nog wel lastig in een klein dorp. Daarnaast heeft iedereen, toen Samobiel er nog niet was, een oplossing gevonden voor hun mobiliteitsprobleem. Die mensen stappen niet zomaar over”. 

Volgens Patrick Dobbelaar, een van de initiatiefnemers die met Samobiel zijn gestart in Zaamslag, is er nog een derde reden: “Je kunt geen rit plannen met een app, het moet persé via een website en dat werkt lastig op een mobiel. Hierdoor lopen we zeker jongere gebruikers mis”.

Ondanks dat het platform goed werkt, groeit het gebruik nog niet zo snel als verwacht. In Zweden werkt het wel goed, hoe is dit verschil te verklaren? Ilse: “Daar zijn de afstanden op het platteland een stuk groter dan bij ons, en er zijn relatief minder wegen die de dorpen verbinden. Als je het dorp uit rijdt kun je maar een paar kanten op en dus is de kans een stuk groter dat je iemand vindt die de zelfde kant op moet”. Patrick: “we hebben het initiatief met veel aandacht neergezet en er waren veel enthousiaste reacties. Maar je ziet dat er continue veel energie in gestopt moet worden.” 

Ten slotte de techniek. Is het online platform een drempel voor ouderen? Ilse: “Soms wel, je ziet dat sommige ouderen niet online zijn. Dan moeten ze hulp vragen om een reservering te boeken en dat is toch lastig. Een andere interessante keuze is die voor SMS. Omdat Samobiel op het platteland actief is, en we in Nederland nog geen 100% dekking hebben voor mobiel internet, is SMS voorlopig betrouwbaarder dan Whatsapp.

Bezoek de website

Contactpersonen