Deelauto WWGW en Paauwenburg

Woonwerkgemeenschap Walcheren 

Één van de uitgangspunten bij het opzetten van de WWGW enkele jaren geleden was het bedenken van een zo duurzaam mogelijke woongemeenschap met als basis het samen delen van gangbare faciliteiten zoals auto's, wasmachines, drogers, gereedschappen, werkruimtes, logeerkamers, tuinen etc. Dit om een gemeenschap te creëren waar bezit niet meer voorop staat maar enkel het gebruik. De WWGW moet in 2020 gerealiseerd worden. Op dit moment wordt er nog gezocht naar de meest geschikte locatie.

Opstarten elektrische deelautopilots 

Één van de techneuten en autoliefhebbers binnen de WWGW heeft veel interesse in de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, en met name elektrische auto's. Hij zou graag beginnen in zijn eigen wijk Paauwenburg met het testen en kennis opdoen op het gebied van elektrische auto's delen. Deze kennis wil hij later gebruiken om elektrische auto's te delen binnen de WWGW. 

De wijkraad staat positief tegenover autodelen. Ook zijn er al wat nieuwe ideeën geopperd die kunnen samengaan met autodelen zoals het aanbieden van mobiliteit aan ouderen, samenwerken met vrijwilligers en boodschappen bezorgen bij niet mobiele buurtbewoners. 

Wat er bereikt moet worden met gedeelde elektrische auto's is voornamelijk minder auto's in het straatbeeld, efficiënter gebruik van auto's en het tegengaan van vervuiling. 

Hoe gaat het nu?

Inmiddels staat er een deelauto in de wijk waarmee wordt gedemonstreer en zijn er 2 nieuwe standplaatsen in de wijk onderweg. De bedoeling is dat er binnenkort nog 30 bijkomen, verspreid door heel Zeeland. Het is nu vooral wachten op parkeerplaatsen en laadpalen voor deze voertuigen.

Praat mee, of kijk voor meer informatie op de Facebook groep.

Wilt u helpen ontwikkelen van elektrische deelautopilots in de wijk Paauwenburg? Neem dan conctact op met Jos!


 


Contactpersonen

Jos Dekkers

Jos Dekkers

Initiatiefnemer