Zorgcoöperatie Anna Zorgt

Betrokken inwoners van Sint-Annaland namen het heft in eigen handen en werken gezamenlijk aan de leefbaarheid in het dorp. De Zorgcoöperatie Anna Zorgt zet zich in voor jong en oud.

Wat is de Zorgcoöperatie Anna Zorgt?

Alle veranderingen in de zorg treffen ook de inwoners van Sint-Annaland. Jong en oud. Daarom heeft men in het dorp de handen ineen geslagen en de Zorgcoöperatie Anna Zorgt opgericht. Inwoners van Sint-Annaland kunnen lid worden van de coöperatie en krijgen exclusieve toegang tot de Anna diensten: Anna Begeleidt, Anna Klust, Anna Organiseert, Anna Bezoekt, Anna Beweegt en Anna Winkelt. Het geheel wordt gerund door vele vrijwilligers.

Op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid van voorzieningen heeft Anna Zorgt meerdere mogelijkheden. Allereerst is er de Boodschappenbus iedere vrijdagochtend: men wordt thuis opgehaald, naar de supermarkt vervoerd, geholpen bij het doen van de boodschappen, thuis gebracht en tot slot worden ook nog eens de boodschappen binnengezet. Deze Boodschappenbus is overgenomen van de gemeente Tholen, de bus is ter beschikking gesteld door Schutse Zorg Tholen en wordt nu met veel enthousiasme door Anna Zorgt vrijwilligers ingezet.

Daarnaast is er ook Anna Begeleidt: voor dorpsbewoners die niet in staat zijn om zelfstandig de huisarts, het ziekenhuis of een andere voorziening te bezoeken. Of niemand hebben om mee te gaan in hun omgeving. Vrijwilligers halen hun dorpsbewoners niet alleen op, maar gaan ook mee naar huisarts of specialist in het ziekenhuis, en vormen zo een extra paar oren en zijn steun en toeverlaat.

Hoe loopt het initiatief nu?

Jack Westdorp, secretaris van Anna Zorgt, vertelt: “de diensten van Anna Zorgt worden zeer goed afgenomen: 560 huishoudens in het dorp maken er gebruik van en 110 vrijwilligers zetten zich in voor de mensen in het dorp.” Een groot succes dus, dat in 2013 ontstond, in 2015 officieel van start ging met de opening van een fysiek zorgloket en in 2017 staat als een huis. Er wordt samengewerkt met alle betrokken zorgpartijen.

Maar het blijft een organisatie van vrijwilligers; ook het bestuur doet dit alles op vrijwillige basis. Op dit moment wordt onderzocht hoe de vrijwilligerscoördinatoren ook duurzaam ingezet kunnen worden en behouden blijven voor de organisatie: zij vormen de spil in de gehele organisatie.

Is het initiatief uitrolbaar binnen Zeeland?

De Zorgcoöperatie heeft er bewust voor gekozen om zich lokaal in te zetten en dit niet uit te rollen of op te schalen: hoe groter men wordt, hoe verder men af komt te staan van de ‘klant’. Juist de bekende lokale gezichten en het laagdrempelige karakter zorgt voor het succes.

Uiteraard juicht Anna Zorgt het wel toe als in andere kernen ook dergelijke initiatieven worden opgezet, maar dan met lokale sleutelfiguren en gebaseerd op de eigen cultuur en structuur.

Wilt u meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op!

Bezoek de website

Contactpersonen

Zorgcoöperatie Anna Zorgt U.A.

Zorgcoöperatie Anna Zorgt U.A.