Elektrische auto’s Sociaal Werkbedrijf De Zuidhoek

Het Sociaal Werkbedrijf De Zuidhoek in Zierikzee zet haar medewerkers in om een pakket aan persoonlijke dienstverlening ‘in de wijk’ aan te bieden, aan oudere, hulpbehoevende inwoners van Schouwen-Duiveland. Dat gebeurt met elektrische auto’s.

Wat houdt het project van De Zuidhoek in?

Een pakket aan persoonlijke dienstverlening, uitgevoerd door mensen van het sociaal werkbedrijf de Zuidhoek wordt de wijk ingebracht. Denk daarbij aan maaltijdbezorging, de was, klussendienst, particulier tuinonderhoud, etc. Dit wordt gekoppeld aan vervoer van (oudere) mensen de wijk uit, en dat uiteraard met elektrische auto’s die worden opgeladen door de 440 zonnepanelen op het dak van De Zuidhoek. Daarmee geeft men burgers van Schouwen-Duiveland die een steuntje in de rug nodig hebben, de mogelijkheid om te participeren in de samenleving. Zowel de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als de hulpbehoevenden die langer thuis willen wonen.

Welke uitdaging lost het project op?

Het project is ontstaan vanuit het streven om mensen mee laten doen in de maatschappij: maximale participatie. En ondertussen wordt ook de vereenzaming bestreden en de leefbaarheid op Schouwen-Duiveland vergroot. Duurzame mobiliteit met elektrisch vervoer wordt hierbij ingezet om tevens te werken aan energieneutraliteit. Kortom: door een integrale aanpak worden meerdere uitdagingen aangegaan!

Hoe loopt het initiatief nu?

Het initiatief staat nog in de kinderschoenen. Een aantal partijen is al betrokken: SMWO, Zeeuwland, diverse ondernemers uit Schouwen-Duiveland, de gemeente Schouwen-Duiveland en Energie Werkt Schouwen-Duiveland. Jos Rijk legt uit: “We staan echt nog aan het begin van de pilotfase, we gaan eerst experimenteren. Om het verder te realiseren en naar een volgende fase te brengen zijn organisatiecapaciteit en middelen (subsidie) nodig.”

Is het initiatief uitrolbaar binnen Zeeland?

Het ontwikkelde format is zeker breder toepasbaar: in regio’s waar wegtrekkende voorzieningen, vergrijzing en vereenzaming dreigen, kan een dergelijk initiatief uitkomst bieden. Dat geldt voor heel Zeeland, maar ook voor andere ‘krimpregio’s’ in Nederland, van Oost-Groningen tot Limburg.

Een blik in de toekomst

Om dit initiatief tot een succes te maken, is integraal samenwerken erg belangrijk: met elkaar over bestaande (bedrijfs)grenzen heen kijken en experimenteren!

Wilt u meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met Jos!

Bezoek de website

Contactpersonen