Stichting Schoolbus Zonnemaire

De Stichting Schoolbus Zonnemaire is begin 2018 opgericht om het leerlingenvervoer uit te voeren voor schoolkinderen uit Zonnemaire en omstreken richting de basisscholen in Zierikzee.

Met het sluiten van de basisschool in Zonnemaire ontstond een vervoersprobleem, dat door een aantal betrokken ouders is opgepakt. Met de aanschaf van 2 schoolbussen pakt men het vervoer van de scholieren nu zelf op. In potentie gaat het om 35-40 basisschoolleerlingen die niet meer in hun eigen dorp naar school kunnen gaan.  

Door middel van een speciale reserveringsapp kunnen ouders de ritten voor hun kinderen boeken. De kosten zijn bewust laag gehouden, zodat ieder gezin hiervan gebruik kan maken. Met lokale sponsoren en bijdragen van gemeente en fondsen worden de benodigde middelen bijeen gebracht.

De vrijwillige chauffeurs van de Schoolbus zijn in eerste instantie ouders van de schoolgaande kinderen. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op een grote groep vrijwilligers uit het dorp Zonnemaire. Daarin is de samenwerking gezocht met de Hulpkring Zonnemaire.

Hoe loopt het initiatief nu?

Vanaf de eerste schooldag in het schooljaar 2018-2019 zal de Schoolbus Zonnemaire gaan rijden tussen Zonnemaire, Noordgouwe, Schuddebeurs en Zierikzee. Voor de start van de zomervakantie hebben al 16 scholieren zich ingeschreven om dagelijks gebruik te maken van de Schoolbus.

Op dit moment zijn de initiatiefnemers nog druk doende met de laatste voorbereidingen: allerlei zaken rondom verzekeringen en aansprakelijkheid. En het vinden van duurzame, elektrische schoolbussen. Mocht dat laatste niet tijdig lukken, dan gaat men in eerste instantie rijden met tijdelijke bussen op fossiele brandstof.

Dit initiatief draagt zeker bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie en de duurzaamheid in Zonnemaire en omgeving. De positieve uitstraling is enorm: het eerste gezin uit Rotterdam met verhuisplannen naar Schouwen-Duiveland heeft zich al gemeld: vanwege de Schoolbus kiest men ervoor om zich in Zonnemaire te vestigen!

Is het initiatief opschaalbaar binnen Zeeland?

Het initiatief uit Zonnemaire is zeker uitrolbaar naar andere kernen en andere doelgroepen, maar de stichting heeft er bewust gekozen om éérst het scholierenvervoer zelf goed op te zetten. In een volgende fase wordt bekeken of de schoolbussen ’s avonds, in de weekenden en in de vakanties ook inzetbaar zijn voor bijvoorbeeld senioren.

Daarnaast zijn de initiatiefnemers zeker bereid om hun opgedane kennis en ervaring te delen met andere initiatiefnemers. Er komt immers zoveel kijken bij de opstart van zo’n initiatief!

Wilt u meer weten over de Schoolbus Zonnemaire? Neem dan contact op!

 


Contactpersonen

Stichting Schoolbus Zonnemaire

Stichting Schoolbus Zonnemaire