Thover: alternatief vervoer gemeente Tholen

Een kerngroep van 5 vrijwilligers en vrijwillig werkende professionals pakt de handschoen op om een reeks vervoersproblemen in de gemeente Tholen op te lossen. De gemeente ondersteunt. Het project is genoemd naar een oud initiatief, dat eerder niet van de grond wilde komen. Met vrijwillige chauffeurs wordt gereden voor verschillende doelgroepen. Het gaat om ouderen, die naar een koffie-ochtend of een dagbesteding willen; het gaat om leerlingen van het speciaal onderwijs, die naar hun school moeten.

Welk probleem lost het op?

De behoefte aan vervoer stijgt enorm in Tholen. Veel vraag kan niet met reguliere buslijnen worden opgevangen. Professioneel taxivervoer is voor veel mensen te kostbaar, ondanks subsidies. Door de aanhoudende groei wordt het ook voor gemeente en instellingen veel te duur. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk, met alle risico’s voor de leefkwaliteit van dien. Met het Thover project wordt alsnog een oplossing geboden voor alle doelgroepen die het nodig hebben.

Hoe werkt het?

De vrijwillige kerngroep stuurt een pool van vrijwillige chauffeurs aan, die met een 9-persoonsbusje een aantal georganiseerde ritten per dag maakt. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met de bestemmingen over aankomsttijden, zodat efficiënt gewerkt kan worden. Er zijn ’s ochtends en ’s middags ritten naar- en van het speciaal basisonderwijs; er zijn daarna ritten naar- en van de dagbesteding van één van de verpleeginstellingen in de gemeente. Tussendoor wordt gereden voor een wekelijkse koffie-ochtend en voor een boodschappen-ochtend, Verder organiseren verschillende kernen groepjes mensen, die allemaal een afspraak hebben gemaakt op het stadhuis, bij de bank. Het busje haalt ze op en brengt ze weer thuis. De kosten bedragen € 1,75 per rit. Dat kan contant worden betaald, maar ook met het Thoolse Samen-Doen pasje. Daarop kunnen bij winkeliers tegoeden worden gespaard, die inzetbaar zijn voor het Thoverbusje.

Hoe loop het initiatief nu?

De kerngroep is van start gegaan. Een reeks van ritten is toegezegd en vanaf januari gaan we rijden. De werving van chauffeurs is ook gestart. Er is op dit moment meer vraag dan aanbod, maar de kerngroep kiest voor een gedegen opstartfase, om stress en problemen te vermijden. Daarom wordt eerst met één busje per week maximaal 30 x per week gereden (3 retourritten per dag).

Toekomst

De huidige vraag wijst op een groei naar tenminste 3 busjes. Dat wordt geleidelijk gerealiseerd, mede met inkomsten uit de eerste ritten. We gaan in de tussentijd met verschillende deskundigen kijken naar optimalisatie van het systeem. Zo is bijvoorbeeld een aanvoerroute naar de reguliere Connexxion-verbindingen een reële optie.