Kenniswerf Deelauto

De Kenniswerf Deelauto is een initiatief van Sjoerd de Jongh. Sjoerd heeft zijn eigen projectbureau genaamd Y-Logic en houdt zich bezig met duurzaamheid, mobiliteit en logistiek. Op deze manier is Sjoerd ook betrokken bij het project Bereikbaar Zeeland.

Wat is de Kenniswerf Deelauto?

Het initiatief is ontstaan toen Sjoerd een nieuwe auto nodig had voor twee keer in de week en wilde overstappen naar elektrisch rijden. Een elektrische auto kost al gauw € 40.000, en dat dan voor twee keer in de week. Hij is gaan rondvragen en al snel werd hij in contact gebracht met Igor Quick van Deelootoo die een pilot aan het opstarten was voor ondernemers uit DOK41. Samen zijn ze een pilot gestart met een auto van Igor om te kijken of het een succes zou zijn. Er was zoveel interesse dat Sjoerd heeft besloten een auto te leasen en deze nu te delen.

Sjoerd ziet de auto niet als een verdienmodel maar als iets waar hij in gelooft. De kosten van een elektrische auto liggen hoog maar voor Sjoerd staat duurzaamheid voorop. Een deel van de kosten krijgt Sjoerd gesponsord door Impuls Zeeland. Rob Augustijn van Agri Snellaad heeft laadpalen voor de elektrische auto verzorgd zodat deze kan laden op het Kenniswerf terrein. En de organisatie DOK41 helpt bij organisatie en communicatie.

Voor wie?

De Deelauto is bedoeld voor iedereen die af en toe moet rijden, maar niet zóveel dat een eigen auto nodig is. Wanneer je bijvoorbeeld overweegt een tweede auto te kopen of de aanschaf van een auto geen optie is, kan de Deelauto uitkomst bieden. Het delen van de auto zorgt ook voor lage kosten want een auto delen is kosten delen.

De Deelauto wordt nu gebruikt door collega ondernemers uit DOK41 en collega’s van Impuls Zeeland. Sjoerd ziet in de toekomst misschien een samenwerking met de HZ University of Applied Sciences zodat studenten ook gebruik kunnen maken van de Deelauto.

Hoe loopt het initiatief nu?

Sjoerd wil graag nog meer gebruikers voor zijn Deelauto om de kosten verder te kunnen dekken. De tijd die het kost om mensen te informeren en te enthousiasmeren voor de Deelauto, is Sjoerd wel tegengevallen. Het kost veel ‘zendingswerk’, mensen moeten echt een drempel over. En niet iedereen staat open voor autodelen. “Veel mensen hechten emotionele waarde aan het bezitten van een auto”, meent Sjoerd.

Toekomstperspectief voor Zeeland?

Zeeland is een dunbevolkt gebied waar het steeds moeilijker wordt om openbaar vervoer goed te organiseren en betaalbaar te houden. Volgens Sjoerd kan het openbaar vervoer beter worden gepland door vanuit de vraag te kijken naar een oplossing en niet andersom. “Op dit moment wordt het openbaar vervoer statisch gepland en niet dynamisch. Er moet worden gekeken naar de vraag en daar moet op worden ingespeeld. Ook zijn veel mobiliteitsoplossingen versnipperd ingericht doordat gemeentes en provincie apart van elkaar het vervoer inrichten”. Volgens Sjoerd zou samenwerking en afstemming tot een beter resultaat kunnen leiden. Een open platform, een soort marktplaats, zou daarin uitkomst bieden.

Een blik in de toekomst

De Deelauto kan één van de puzzelstukjes zijn in de bereikbaarheid in Zeeland. Sjoerd probeert nu ook anderen aan te sporen om een deelauto aan te schaffen of te gaan gebruiken. Hij probeert ons voor te bereiden op de transitie van het bezit van spullen naar het gebruik van spullen. Dat is iets wat je volgens hem steeds meer in de samenleving ziet. “Ik verwacht dat zelfs 70% van de auto’s zal verdwijnen in de toekomst. En van de auto’s die nog overblijven zullen er steeds meer autonoom zijn. Zelfrijdende auto’s zijn straks veiliger dan auto’s met bestuurders. Bedrijven zoals Uber zijn op dit moment al bezig om de chauffeur uit hun auto weg te bezuinigen”, aldus Sjoerd. Hij gelooft dat zijn kinderen zelfs geen rijbewijs meer gaan halen. Simpelweg omdat het niet meer nodig is. 

E-Mobility Park 

De Deelauto van Sjoerd maakt nu deel uit van het Kenniswerf E-Mobility Park. Lees hier meer over het E-Mobility Park.

Wilt u gebruik maken van de Deelauto of meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met Sjoerd!

Bezoek de website

Contactpersonen

Sjoerd de Jongh

Sjoerd de Jongh

Initiatiefnemer