Vrijwilligerscentrale Baarland

Ed Verdam is vier jaar geleden in Baarland de vrijwilligerscentrale gestart. De vrijwilligerscentrale heeft als doel om ouderen en zieken te helpen met bijvoorbeeld het vervangen van een gloeilamp, het verleggen van tegels of andere klussen in en om het huis. Ed heeft in de loop der jaren gemerkt dat er meer een beroep wordt gedaan op de vrijwilligerscentrale voor vervoer. 

Welk probleem lost het op?

Er wordt voornamelijk gebruik van gemaakt door ouderen die niet meer zelf naar de supermarkt, ziekenhuis of huisarts kunnen gaan. Maar ook door bijvoorbeeld vluchtelingen die in het weekend naar zwemles willen als het openbaar vervoer niet rijdt.

Hoe werkt het?

De dorpsraad verstuurt vier keer per jaar een nieuwsbrief waarin het initiatief vermeld staat met het telefoonnummer van Ed. Je kunt hem hierop bellen en je vraag stellen. Voor het vervoeren vraagt Ed 22 cent per kilometer om zijn kosten te dekken. 

Hoe loopt het initiatief nu?

Ed heeft vorig jaar ongeveer 30 keer gereden. Dat is best behoorlijk op het inwonersaantal van 620 in Baarland. 

Toekomst

Ed verwacht dat de behoefte aan mobiliteit onder ouderen in Baarland alleen maar zal toenemen in de komende jaren. Hij geeft aan dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen en dat hij veel mensen kent die nu nog zelfstandig hun vervoer kunnen regelen maar in de toekomst niet meer.

Volgens Ed zou het project van de ANWB genaamd automaatje een uitkomst zijn voor dorpen in Zeeland. Automaatje is een gratis software van de ANWB waarmee gemeentes snel en zonder grote investeringen een vervoersservice kunnen opzetten. Alle vervoersbehoeften worden centraal verzameld en daarna uitgezonden naar vrijwilligers op locatie die hun minder mobiele plaatsgenoten willen vervoeren.

Woont u in Baarland en wilt u gebruik maken van de vrijwilligerscentrale? Neem dan contact op met Ed Verdam!


Contactpersonen

Ed Verdam

Ed Verdam

Vrijwilliger