Initiatief aanmelden

Welke initiatieven & partijen komen in aanmerking voor plaatsing op de website?

  • Bestaande mobiliteitsinitiatieven in Zeeland, buitenom het Openbaar Vervoer, die voorzien in een mobiliteitsbehoefte van inwoners, zoals deelauto, auto, bus, fiets, scooter, zonnetrein, Tuk tuk, watertaxi, boot, scootmobiel. Het betreft hier met name maatschappelijke en vrijwilligersinitiatieven. CommerciĆ«le initiatieven worden echter niet bij voorbaat uitgesloten;
  • Mobiliteitsvraagstukken en op te zetten mobiliteitsinitiatieven in Zeeland die nog niet compleet zijn; waar nog een hulpvraag is, zoals vrijwilligersinitiatieven waar nog behoefte is aan een vervoermiddel of ICT platform;
  • Partijen (commercieel en niet-commercieel) die een passende ICT-oplossing bieden voor mobiliteitsinitiatief en -gebruiker in Zeeland;

Meld het initiatief via het contactformulier