Provincie Zeeland

Eén van de thema’s van de Maatschappelijke Opgave ‘Aantrekkelijk Zeeland’ (Provincie Zeeland) is een goede bereikbaarheid van voorzieningen. In opdracht van de Provincie Zeeland is Bereikbaar Zeeland in het leven geroepen.
Bezoek de website