Deelauto's Ovezande

De dorpsraad van Ovezande wil graag de mogelijkheden van één of meer (elektrische) deelauto's onderzoeken.

Deelauto's kunnen op het Zeeuwse platteland een alternatief vormen voor de tweede en derde auto per huishouden. De dorpsraad denkt hierbij aan zowel particulieren die een eigen auto beschikbaar stellen maar ook aan een volledig elektrische gedeelde dorpsauto. Een elektrische deelauto geeft de mogelijkheid om inwoners van het dorp kennis te laten maken en te wennen aan een elektrische auto. De dorpsraad is ervan overtuigd dat er zowel winst voor het milieu (CO2, grondstoffen, ruimte) als voor de portemonnee haalbaar is.

Deelautoconcepten

De meeste deelautoconcepten zijn, tot nu toe, vooral gericht op de stedelijke omgeving. Deelautoconcepten verschillen van elkaar in organisatie, uitvoeringsaspecten, financieringsmodellen en gebruikersgemak. Welk model is het meest geschikt en haalbaar voor een dorp? Daarmee is een vraag gesteld die niet alleen voor Ovezande, maar ook voor andere dorpen op het Zeeuwse platteland relevant is.

De belangstelling voor de (elektrische) deelauto bestaat ook in andere dorpen en lijkt toe te nemen. Misschien kan er worden samengewerkt om het beste wiel uit te vinden.

We gaan toe naar nieuwe vormen van mobiliteit, zowel in techniek als organisatievormen. Maar de weg er naar toe vraagt om succesvolle pilots en voorbeelden die nagevolgd kunnen worden. Het opzetten van zo’n pilot is de uitdaging, waarbij dorpen alle hulp en samenwerking kunnen gebruiken. 


Contactpersonen

Ad Phernambucq

Ad Phernambucq

Initiatiefnemer